Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 19.10.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Qosja bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 21.10.2020, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Arben Qosja, prokuror pranë  Prokurorisë së Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga trupi…