Vendimi Nr: 412
Data e vendimit: 6.7.2021

Vendimi Nr: 416
Data e vendimit: 8.7.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 28.7.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Denisa Asko bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 27.7.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Ken Dhima  bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot,…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. ARBEN VRIONI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 23.7.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Daniela Sulaj  bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot,…

Vendim Nr: 398
Data e vendimit: 11.6.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton ndërprerjen e seancës dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Dritan Gina, pasi subjekti kërkoi përjashtimin e trupit gjykues. Në këto kushte, trupi gjykues, i përbërë nga komisionerët Etleda Çiftja kryesuese, Xhensila Pine relatore…