Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 17.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Erion Çelaj, bazuar në ligjin nr….