Vendim Nr: 466
Data e vendimit: 28.10.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Silvana Lule, bazuar në ligjin nr….

Vendim Nr: 449
Data e vendimit: 22.9.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 25.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Klorinda Çela, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Ermir Lelçi, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Ardian Braho, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 27.10.2021, ora 9:45, për…

Vendim Nr:463
Data e vendimit: 26.10.2021

Vendim Nr: 451
Data e vendimit: 23.9.2021

Vendim Nr: 461
Data e vendimit: 20.10.2021