Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 7.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Albert Kuliçi, bazuar në ligjin nr….