Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Ardian Braho, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 27.10.2021, ora 9:45, për…

Vendim Nr:463
Data e vendimit: 26.10.2021

Vendim Nr: 451
Data e vendimit: 23.9.2021