Vendimi Nr. 476
Data e Vendimit:16.11.2021

Vendimi Nr. 468
Data e Vendimit:1.11.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.12.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Selami Zalli bazuar në ligjin nr….

Vendimi Nr. 438
Data e Vendimit:10.9.2021

Vendimi Nr. 493
Data e Vendimit:22.12.2021

Vendimi Nr. 492
Data e Vendimit:21.12.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 17.12.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Gjon Kodra bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Vendimi Nr. 477
Data e Vendimit:24.11.2021