Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për subjektin e rivlerësimit, z. Binas Nina, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 9.12.2021, ora 9:30, nuk do të zhvillohet pasi…

Vendimi Nr. 472
Data e Vendimit: 4.11.2021