Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 11.1.2022 për subjektin e rivlerësimit, z. Artan Lulaj bazuar në ligjin nr….

Vendimi Nr. 478
Data e Vendimit: 25.11.2021