Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 12.1.2022 për subjektin e rivlerësimit, znj. Zhaneta Pira bazuar në ligjin nr….