Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 13.1.2022 për subjektin e rivlerësimit, znj. Rudina Palloj bazuar në ligjin nr. 84/2016,…