Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 14.1.2022 për subjektin e rivlerësimit, z. Drini Pali bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot,…

Vendimi Nr. 483
Data e Vendimit: 9.12.2021

Vendimi Nr. 498
Data e Vendimit: 13.1.2022

Vendimi Nr. 499
Data e Vendimit: 13.1.2022