Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca publike  për shpalljen e vendimit për subjektin, z. Hysni Mulaj, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 31.5.2022, ora 9:45, për arsye objektive do…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se për arsye objektive, seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit Z. Florian Bonjaku, e planifikuar për t’u zhvilluar në datë 31.5.2022,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, Z. Andri Ymeri, nuk u zhvillua e plotë. Nga salla e seancave publike përfaqësuesi ligjor i subjektit të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datat 28.3.2022 dhe 24.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Bledar Bejko,bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. GJON KODRA Për t’u njohur me këtë njoftim, ju luteGJON mi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. NATASHA PRIFTI (SHALLAPI) Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 19.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elveta Murra i bazuar në ligjin nr….