Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Elona Alvora, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…