Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 25.3.2022 dhe në datën 27.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Hysni Mulaj, bazuar…