Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit z. Arben Sharra,  e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 15.6.2022, ora 13:00, nuk do të zhvillohet,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Altin Abdiu, nuk u zhvillua e plote, pasi subjekti kërkoi përjashtimin e një prej antarëve të trupit gjykues. Në këto…