Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 10.3.2022 dhe në datën 13.6.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Bevis Shehaj, bazuar…