Vendim Nr: 544
Data e vendimit: 30.6.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi zhvilloi seancën e datës 12.7.2021, në përputhje me pikën 6 të nenit 55 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. VALDETE HOXHA Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. ARDIT MUSTAFAJ Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko

Vendim Nr: 551
Data e vendimit: 13.7.2022

“Dhuro gjak, shpëto jetë”, KPK i bashkohet nismës “Dhuro gjak, shpëto jetë”.Në kuadër të 14 qershorit, ditës botërore të dhurimit vullnetar të gjakut, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, i është…

Në zbatim të VKM-së nr 518, datë 6.10.2021, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit, orët shtesë dhe kompensimin e tyre në…

Vendim Nr: 550
Data e vendimit: 12.7.2022