Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën  4.7.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Çlirim Sino, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën  4.7.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Leonard Filopati, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot,…