Vendim Nr: 561
Data e vendimit: 16.9.2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin Specialist Jurist