Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 28.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Olger Eminaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 28.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, znj. Eglantina Shehu bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:     Konfirmimin…

Vendimi Nr: 619
Data e vendimit: 3.2.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Ornela Xhembulla, e përcaktuar për t’u mbajtur sot, në datë 20.3.2023, ora 10:00, nuk do të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 10.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Kasëm Berberi bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:…

Vendimi Nr: 624
Data e vendimit: 20.2.2023

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 9.3.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Konstandini bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi:     Shkarkimin…