NJOFTIME

Vendime të publikuara

Znj. Fatmira Hajdaraj (Hajdari), gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 265 Data e vendimit: 18.06.2020
Read more.
Znj. Alkelina Gazidedja, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit.
Vendimi Nr: 273 Data e vendimit: 10.07.2020
Read more.
Z. Blerim Tominaj, me detyrë prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vendimi Nr: 261 Data e vendimit: 16.06.2020
Read more.
Znj. Rozeta Qirjaqi (Goskova), prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë.
Vendimi Nr: 272 Data e vendimit: 08.07.2020
Read more.
Z. Spartak Çoçoli, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër
Vendimi Nr: 274 Data e vendimit: 16.07.2020
Read more.
Z. Nezir Gjoka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë
Vendimi Nr: 285 Data e vendimit: 03.08.2020
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E diel

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Blerona Hasa

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Altina Nasufi

Seancë për shpallje vendimi të subjektit të rivlerësimit znj. Anisa Qilimi

Seancë dëgjimore për subjektin z.Genti Shala

Seancë për shpallje të vendimi të subjektit të rivlerësimit znj. Altina Nasufi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit z.Hysen Saliko

30
31
1
2

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Hysen Saliko

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Lindita Hoxha

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Genti Shala

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Anita Mici

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çomo

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Petrit Çomo

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Lindita Hoxha

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Aleks Nikolli

7
8
9

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Aleks Nikolli

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit z. Artur Gaxha

5
6
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

  Rreth nesh

  Misioni

  Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

   Lexo më shumë

  Programi i Transparencës

  Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

   Lexo më shumë

  Galeri

  Denonco

  Shërbim ndaj mediave