Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Anida Bica, e planifikuar për t’u mbajtur nesër, në datën 10.7.2024, ora 9:45, për arsye objektive që lidhen me vendimmarrjen e trupit gjykues, nuk do të zhvillohet.
Seanca e radhës do të mbahet në datën 12.7.2024, ora 9:45, në po të njëjtën sallë në Pallatin e Koncerteve.