NJOFTIME

Vendime të publikuara

Subjekti Z. Sulejman Tola – prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë
Vendimi Nr: 4 Data e vendimit: 23.03.2018
Read more.
Subjekti Eritan Shehu
Vendimi Nr: 3 Data e vendimit: 23.03.2018
Read more.
Subjekti Adriatik Llalla
Vendimi Nr: 2 Data e vendimit: 16.02.2018
Read more.
Subjekti Besnik Imeraj
Vendimi Nr: 1 Data e vendimit: 08.02.2018
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Views Navigation

Veprimtari Views Navigation

Sot

Kalendar i Veprimtari

H Hën

M Mar

M Mër

E Enj

P Pre

S Sht

D Die

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

2 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

1 veprimtari,

3 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

 

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave