Subjekti: Z. Kol Hysenaj, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Pamela Qirko, Olsi Komici, Firdes Shuli

Vendimi Nr: 263
Data e vendimit: 17.06.2020
Subjekti i rivlerësimit:Znj. Nure Dreni, gjyqtare pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë.
Vendimi Nr: 264
Data e vendimit: 17.06.2020
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Elona Toro, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Subjekti: Z. Kol Hysenaj, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Pamela Qirko, Olsi Komici, Firdes Shuli

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit Bib Ndreca me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Për rrjedhojë seanca për shpalljen e vendimit e përcaktuar të mbahej në datë 18.9.2020, ora 9:45, nuk do të zhvillohet. Seanca e radhës do të njoftohet sërish ne faqen zyrtare të Komisionit

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore, në datën 14.9.2020 dhe në datën 15.9.2020  për subjektin e rivlerësimit, z. Tritan Hamitaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 17.9.2020, vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Tritan Hamitaj, gjyqtar në Gjykatën  e Apelit Durrës

Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Suela Zhegu, znj. Genta Tafa Bungo relatore, z. Lulzim Hamitaj anëtar, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

​ 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 11.9.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Arjan Qafa, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 17.9.2020, vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Arjan Qafa,  gjyqtar në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Valbona Sanxhaktari, znj. Pamela Qirko relatore, z. Lulzim Hamitaj anëtar, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 14.9.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Fjoralba Prifti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 17.9.2020, vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Fjoralba Prifti, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë. 

Vendimi i arsyetuar me shkrim, nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Pamela Qirko, znj. Valbona Sanxhaktari relatore, z. Lulzim Hamitaj  anëtar, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

Vendimi Nr: 282
Data e vendimit: 28.07.2020
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Anisa Qilimi, prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Subjekti: Znj. Fjoralba Prifti, gjyqtare në gjykatën e Apelit Administrativ

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Pamela Qirko, Lulzim Hamitaj, Valbona Sanxhaktari