Subjekti: Z. Shkëlqim Mustafa, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Genta Tafa (Bungo), Roland Ilia, Valbona Sanxhaktari

Subjekti: Z. Bilbil Mete, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme Tiranë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Lulzim Hamitaj, Pamela Qirko, Valbona Sanxhaktari

Vendimi Nr: 296
Data e vendimit: 16.09.2020
Subjekti i rivlerësimit: Z. Alket Mersini, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi Nr: 318
Data e vendimit: 26.11.2020
Subjekti i rivlerësimit: Z. Fran Prendi, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.
Vendimi Nr: 299
Data e vendimit: 17.09.2020
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Fjoralba Prifti, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit.
Vendimi Nr: 304
Data e vendimit: 06.10.2020
Subjekti i rivlerësimit: Z. Neritan Cena, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi Nr: 311
Data e vendimit: 21.10.2020
Subjekti i rivlerësimit: Z. Arben Qosja, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 18.11.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Albano Çepele​​ bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 20.11.2020, vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Albano Çepelegjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga z. Lulzim Hamitaj, znj. Genta Tafa Bungo relatore, znj. Etleda Çiftja anëtare, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

 

Subjekti: Z. Albano Çepele, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Lulzim Hamitaj, Etleda Çiftja, Genta Tafa (Bungo)

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit Kujtim Luli, e përcaktuar të mbahej në datë 19.10.2020, ora 9:45, për arsye objektive do të shtyhet deri në një njoftim të dytë.

​