Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Etleva Gjamo

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti:  Znj. Etleva Gjamo, gjyqtare në Gjykatën  Administrative të Shkallës së Parë Korçë Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O. Trupa Gjykuese: Firdes Shuli, Suela Zhegu, Brunilda...