Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Edlira Bako

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj. Edlira Bako, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O. Trupa Gjykuese: Suela Zhegu, Alma Faskaj,...

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Edlira Bako

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0 Tirane

Subjekti: Znj. Edlira Bako, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O. Trupa Gjykuese: Suela Zhegu, Alma Faskaj,...