Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Pajtime Fetah

Pallati i Koncerteve (Ish pallati i Kongreseve),Kati i 2-të.

Subjekti: Znj. Pajtime Fetah, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Elbasan. Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati O. Trupa Gjykuese: Firdes Shuli, Olsi Komici,Valbona Sanxhaktari