Këshilltare Ligjore

Znj. Borana Koritari është diplomuar në vitin 2008 me titullin “Jurist” ​ në Fakultetin Juridik,  Universiteti i Tiranës. Karriera e saj profesionale ka nisur fillimisht si asistent Avokate në studio të ndryshme ligjore.  Znj. Koritari ka një eksperiencë të gjatë në sektorin privat bankar, në pozicionin  Juristes dhe të shefes së njësisë ligjore në banka të nivelit të dytë në vend. Ajo mban poashtu dhe licencen e Avokatit, si dhe është njohëse shumë e mirë e gjuhës angleye dhe italiane.