NJOFTIME

Vendime të publikuara

Z. Martin Deda, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vendim Nr: 380 Data e vendimit: 4.5.2021
Read more.
Znj. Maria Qirjazi, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vendim Nr: 351 Data e vendimit: 25.2.2021
Read more.
Z. Shkëlqim Miri, ish-gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vendim Nr: 374 Data e vendimit: 23.4.2021
Read more.
Znj. Marinela Osmani (Nuni), Këshilltare Ligjore në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve në Këshillin e Lartë Gjyqësor (e komanduar).
Vendim Nr: 344 Data e vendimit: 11.2.2021
Read more.
Znj. Marjeta Zaimi, prokurore në Prokurorinë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vendim Nr: 346 Data e vendimit: 16.2.2021
Read more.
Znj. Irida Kacerja, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Vendimi Nr. 355 Data e vendimit:16.3.2021
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E diel

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Avni Kraja

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Artan Hazbi

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Enkelejda Metaliaj (Softa)

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Sokol Pina

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Evjeni Sinojmeri

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Genti Dokollari

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Evjeni Sinojmeri

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Genti Dokollari

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Avni Kraja

1
2
3
4

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Albert Murcaj

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Ramazan Avdiu

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Albert Murcaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Avni Kraja

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Avni Kraja

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave