NJOFTIME

Vendime të publikuara

Z. Artan Çupi, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Mat.
Vendim Nr: 444 Data e vendimit: 16.09.2021
Read more.
Z. Ardian Kalia, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.
Vendimi Nr: 462 Data e vendimit: 21.10.2021
Read more.
Z. Arben Nika, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin.
Vendimi Nr: 445 Data e vendimit: 16.9.2021
Read more.
Znj. Diamela Goxha, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
Vendimi Nr: 453 Data e vendimit: 27.9.2021
Read more.
Znj. Lindita Sinanaj, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 417 Data e vendimit: 8.7.2021
Read more.
Znj. Elona Shehu, ndihmëse ligjore pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Vendimi Nr: 459 Data e vendimit: 13.10.2021
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Views Navigation

Veprimtari Views Navigation

Sot

Kalendar i Veprimtari

H Hën

M Mar

M Mër

E Enj

P Pre

S Sht

D Die

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

1 veprimtari,

2 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

2 veprimtari,

1 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

0 veprimtari,

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave

[/column_2] [/column_1]