NJOFTIME

Vendime të publikuara

Znj. Miliana Muça, gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Vendimi Nr: 234 Data e vendimit: 04.02.2020
Read more.
Z. Dritan Banushi, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër
Vendimi Nr: 229 Data e vendimit: 28.01.2020
Read more.
Z. Tomor Skreli, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
Vendimi Nr: 240 Data e vendimit: 24.02.2020
Read more.
Znj. Anila Guri, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi Nr: 184 Data e vendimit: 19.07.2019
Read more.
Znj. Anita Jella, prokurore/drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
Vendimi Nr: 221 Data e vendimit: 10.12.2019
Read more.
Znj. Marina Rraboshta, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër.
Vendimi Nr: 236 Data e vendimit: 06.02.2020
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Dritan Banushi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Anton Martini

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Dritan Banushi

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Anton Martini

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Entela Shedula

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Entela Shedula

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Adnand Xhelili

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Miliana Muça

1
2

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Tomor Skreli

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Elona Kana

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Miliana Muça

5
6
7
8
9
10
11

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Adnand Xhelili

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Thoma Jano

14
15
16

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Thoma Jano

18

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Astrit Shema

20

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Astrit Shema

22
23

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Asim Vokshi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Irena Gjoka

25

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Irena Gjoka

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Bib Ndreca

27

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Asim Vokshi

29
1
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave