NJOFTIME

Vendime të publikuara

Z. Arben Qosja, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 311 Data e vendimit: 21.10.2020
Read more.
Z. Ibrahim Hoxha, ish gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi Nr: 316 Data e vendimit: 17.11.2020
Read more.
Znj. Vojsava Osmanaj, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit, Shkodër.
Vendimi Nr: 291 Data e vendimit: 04.09.2020
Read more.
Z. Hysen Saliko, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë.
Vendimi Nr: 284 Data e vendimit: 03.08.2020
Read more.
Znj. Pranvera Pustina, prokurore/drejtore Kabineti në Prokurorinë e Përgjithshme.
Vendimi Nr: 308 Data e vendimit: 14.10.2020
Read more.
Znj. Rabiana Halili, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vendimi Nr: 313 Data e vendimit: 10.11.2020
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E diel
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Brahim Dragjoshi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Dorina Bejko

14
15

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Dorina Bejko

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Brahim Dragjoshi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Kujtim Luli

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Albano Çepele

19

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Albano Çepele

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave