NJOFTIME

Vendime të publikuara

Znj. Eneida Civici, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.
Vendimi Nr: 251 Data e vendimit: 09.03.2020
Read more.
Znj. Irena Gjoka, gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, sot Gjykata e Posaçme e Shkallës
Vendimi Nr: 241 Data e vendimit: 26.02.2020
Read more.
Z. Anton Martini, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
Vendimi Nr: 231 Data e vendimit: 29.01.2020
Read more.
Z. Artur Kalaja, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 207 Data e vendimit: 08.11.2019
Read more.
Z. Agim Dilka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan.
Vendimi Nr: 252 Data e vendimit: 11.03.2020
Read more.
Z. Erion Pustina, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec.
Vendimi Nr: 250 Data e vendimit: 09.03.2020
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

  • Për momentin nuk është regjistruar akoma asnjë seancë dëgjimore për këtë muaj.

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave