NJOFTIME

Vendime të publikuara

Z. Shkëlqim Mustafa, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vendim Nr : 333 Data e Vendimit: 13.1.2021
Read more.
Z. Petrit Çomo, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vendim Nr:288 Data e vendimit: 6.8.2020
Read more.
Z. Arben Allajbeu, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendim Nr : 334 Data e Vendimit: 14.1.2021
Read more.
Z. Izet Salaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër.
Vendim Nr : 349 Data e Vendimit: 22.2.2021
Read more.
Z. Fatbardh Çoniku, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, i komanduar pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Vendim Nr : 347 Data e Vendimit: 17.2.2021
Read more.
Z. Gjergji Rudi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
Vendim Nr : 348 Data e Vendimit: 17.2.2021
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

Find Events

Event Views Navigation

Calendar Month Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E diel

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Iliba Bezati

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Marsela Pepi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Arens Çela

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Dritan Hasani

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Dritan Hasani

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Marsela Pepi

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Ledina Riza

4

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Ledina Riza

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Dhurata Bilo

6
7
8
9

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Arenc Çela

11
12
13
14
15

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Rita Gjati

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Dhurata Bilo

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
+ Export Events

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave