NJOFTIME

Vendime të publikuara

Z. Kreshnik Omari, gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Vendimi Nr: 412 Data e vendimit: 6.7.2021
Read more.
Znj. Zegjine Sollaku, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Vendimi Nr: 416 Data e vendimit: 8.7.2021
Read more.
Z. Kreshnik Ajazi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan.
Vendimi Nr: 409 Data e vendimit: 30.6.2021
Read more.
Znj. Blerta Hamza, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
Vendim Nr: 414 Data e vendimit: 7.7.2021
Read more.
Znj. Luveda Dardha, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Vendim Nr: 398 Data e vendimit: 11.6.2021
Read more.
Z. Agim Dalipaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë.
Vendim Nr: 402 Data e vendimit: 17.6.2021
Read more.

Kalendari i Seancave Dëgjimore

  • S’u gjetën përfundime.

Calendar Month Navigation

Kalendar i Veprimtari

Kalendar i Veprimtari
E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë E diel

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj. Adelina Zarka

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Dritan Gina

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Z. Ken Dhima

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Daniela Sulaj

Seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Znj.Denisa Asko

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Z. Ken Dhima

Seancë për shpallje vendimi për subjektin e rivlerësimit Znj. Denisa Asko

30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
+ Eksportoni Veprimtari

Shpallje e vendeve vakante

Rreth nesh

Misioni

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ kushtetues, i përbërë nga 12 komisionerë, të miratuar në bllok me vendimin nr.82/2017 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Veprimtaria e institucionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregulloren e veprimtarisë së KPK-së, si dhe në legjislacionin vendas dhe ndërkombëtar…

 Lexo më shumë

Programi i Transparencës

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 14, datë 22.01.2015, të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit…

 Lexo më shumë

Galeri

Denonco

Shërbim ndaj mediave