Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin Erjon Shehaj e datës 10 janar 2022, ora 9:45, do të anulohet, për shkak se është riçelur hetimi kryesisht për vlerësimin pasuror, si edhe për dy kriteret e tjera.

Data e seancës së radhës do të njoftohet në faqen zyrtare të Komisionit.