Generic selectors
Exact matches only
Kërko në titull
Kërko në brendi
Filter by Categories
Aktet e komisionit
Media
Njësia Ligjore
Njoftime
Shorti
Shpallje
Uncategorized
Vendime

Vendim Nr: 479
Data e vendimit: 3.12.2021.

Vendim Nr: 494
Data e vendimit: 23.12.2021.

Vendimi Nr. 486
Data e Vendimit: 15.12.2021

Vendimi Nr. 486
Data e Vendimit: 15.12.2021

Vendimi Nr. 483
Data e Vendimit: 9.12.2021