Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 18.11.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Albano Çepele​​ bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 20.11.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Albano Çepele, gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit Kujtim Luli, e përcaktuar të mbahej në datë 19.10.2020, ora 9:45, për arsye objektive do të shtyhet deri në një njoftim të dytë. ​   

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, pasi zhvilloi seancën dëgjimore në datën 30.01.2020,

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 12.11.2020 për subjektin e rivlerësimit, z. Brahim Dragjoshi bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 16.11.2020, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Brahim Dragjoshi, prokuror/drejtues pranë Prokurorisë së Apelit Shkodër Vendimi i arsyetuar me…