Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se për arsye objektive ka vendosur  të shtyjë seancën dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Fahrije Gjana (Vata). Seanca degjimore e planifikuar për t’u…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Kapedani, e përcaktuar për t’u mbajtur ditën e premte datë 21.1.2022, nuk…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 14.1.2022 për subjektin e rivlerësimit, z. Drini Pali bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 13.1.2022 për subjektin e rivlerësimit, znj. Rudina Palloj bazuar në ligjin nr. 84/2016,…