Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 27.9.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Agron Bushati, bazuar në ligjin nr. 84/2016 vendosi: 1.      Konfirmimin…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se shqyrtoi të gjithë dokumentacionin e dërguar nga institucionet e vlerësimit dhe zhvilloi një procedurë të thellë hetimi administrativ, bazuar në të tria kriteret…

Kryetari i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, z. Roland Ilia, takohet me Drejtorin e Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar Kryetari i Komisionit të Pavarur të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.9.2023, për subjektin e rivlerësimit, z. Kujtim Vranici  bazuar në ligjin nr. 84/2016, vendosi: Konfirmim…