Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Hysni Vata, me detyrë prokuror/drejtues i Prokurorisë së Rrethit Mat, përcaktuar në datë 23.07.2019, ora 09:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet.

Data tjetër për seancë dëgjimore  do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.

​