Komisioni i Pavarur i Kualifikimit  njofton se, seanca dëgjimore për  subjektin e rivlerësimit, z. Besnik Shehu, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë  9.3.2023, ora 15:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet.  

Seanca do të mbahet në datë 13.3.2023, ora 13:00, në po të njejtën sallë në Pallatin e Koncerteve.