Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton seanca për shpalljen e vendimit e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 29.4.2022,  ora, 9:45,  për subjektin e rivlerësimit, z. Gjergji Tako nuk do të zhvillohet.

Trupa gjykuese ka vendosur të riçelë kryesisht hetimin administrativ dhe seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.