Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Elveta Murra, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 28.4.2022, ora 13:00, nuk u zhvillua.

Trupi gjykues pak para zhvillimit  së seancës dëgjimore u njoftua përmes postës elektronike  nga subjekti i rivlerësimit për pamundësinë e saj për të marrë pjesë në seancë, pasi ka rezultuar me COVID. Gjithashtu, raport mjekësor ka paraqitur edhe përfaqësuesi ligjor i subjektit të rivlerësimit z. Koci Mato.

Për rrjedhojë, trupi gjykues në prani dhe të vëzhguesit ndërkombëtar vendosi ta shtyjë  për herë të tretë seancën degjimore për subjektin Elveta Murra.

Trupi gjykues u tërhoq për të shqyrtuar provat dhe për të marrë vendim.

Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.