Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin Emror Kasaj, e datës 25 mars 2022, ora 9:30, do të anulohet, për shkak se është riçelur hetimi kryesisht për vlerësimin pasuror, si edhe për dy kriteret e tjera.

Data e seancës së radhës do të njoftohet në faqen zyrtare të Komisionit.