Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Majlinda Dogga, e përcaktuar për t’u zhvilluar në datë 15.12.2022, ora 9:45, për arsye objektive do të shtyhet për në datë 19.12.2022, ora 9:30.

Seanca do të mbahet në po të njejtën sallë në Pallatin e Koncerteve.