Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit Afërdita Ndoi, me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Tiranë. Për rrjedhojë seanca e përcaktuar të mbahej në datë 16.9.2020, ora 10:00, nuk do të zhvillohet. Seanca dëgjimore e radhës do të njoftohet sërish ne faqen zyrtare të Komisionit.