Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 1.3.2024 dhe në datën 12.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Madrid Kullolli…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 9.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Erjon Shqarri, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave  dëgjimore në datën 15.1.2024, dhe në datën 5.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Klerona Meçi, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Luljeta Kolonja bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Mirela Mishgjoni bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 3.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, znj. Laureta Nezaj Çaushi bazuar në ligjin…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 2.4.2024, për subjektin e rivlerësimit, z. Platin Aliçka, bazuar në ligjin nr….