Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit z. Arben Sharra,  e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 15.6.2022, ora 13:00, nuk do të zhvillohet, për shkak se subjekti ka paraqitur raport mjekësor për arsye shëndetësore. Seanca dëgjimore do të mbahet në datë 27.6.2022, ora 10:00, në po të njejtën sallë në Pallatin e Koncerteve.