Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit Altin Abdiu, nuk u zhvillua e plote, pasi subjekti kërkoi përjashtimin e një prej antarëve të trupit gjykues. Në këto kushte, trupi gjykues, i përbërë nga z. Roland Ilia kryesues, znj. Pamela Qirko relatore dhe Znj. Etleda Çiftja anëtare, pasi u tërhoq në dhomë këshillimi në prani dhe të vëzhguesit ndërkombëtar, vendosi të ndërpresë seancën dëgjimore, me qëllim marrjen në shqyrtim nga Komisioni të kërkesës së subjektit të rivlerësimit. Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare.