Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit z. Artur Ismajlukaj, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 29.5.2023, ora 9:45, nuk do të zhvillohet, pasi trupi gjykues ka vendosur të riçelë hetimin administrativ.

Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.