Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Aleks Nikolli, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 30.7.2020 ora 14:00, për arsye objektive nuk do të zhvillohet.

Seanca dëgjimore e radhës do të mbahet në datë 6.8.2020, ora 13:30, në po të njejtën sallë në Pallatin e Koncerteve.