Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Mariola Mërtiri, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 7.12.2022, ora 9:30, nuk do të zhvillohet, pasi trupi gjykues ka vendosur të riçelë hetimin administrativ.
Data dhe ora për seancën e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.