Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Ariana Gumbardhi (Caco) me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 22.9.2022, ora 10:00, për arsye objektive do të shtyhet në datën 28.9.2022 ora 13:30.


NJOFTIM PËR SHTYRJEN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. ARIANA GUMBARDHI CACO

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Ariana Gumbardhi (Caco) me detyrë gjyqtare ...