Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, për shkaqe të arsyeshme seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, Z. Fatri Islamaj, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, përcaktuar në datë 05.12.2019, ora 14:00, do të shtyhet për në datë 10.12.2019, ora 09:45.

Kjo seancë do të mbahet në të njëjtën sallë në Pallatin e Kongreseve, në Tiranë!

 

​