Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur të riçelë hetimin për subjektin e rivlerësimit z. Fuat Vjerdha me detyrë Kryetar i Gjykatës së Apelit Shkodër, për rrjedhojë seanca e përcaktuar më datë 08.05.2019 nuk do të zhvillohet.

Seanca e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.