Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Kreshnik Omari, e përcaktuar për t’u mbajtur në datën 23.6.2021, ora 14:30, për arsye objektive me kërkesë të subjektit nuk do të zhvillohet. Seanca dëgjimore do të mbahet në datë 29.6.2021, ora 12:00.